0000. Түүхэн дурсгалтай холбоотой мэдээлэл байршуулах загвар

Тухайн түүхэн дурсгалын

 

 

                                   тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 

 

                                                                      Монгол хэл дээр байна.

 

         Тухайн түүхэн дурсгалын

 

 

                                           тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 

 

                                                                                Хятад хэл дээр байна.

Тухайн түүхэн дурсгалтай холбоотой мэдээлэл ирүүлсэн хүний нэр, холбогдох утасны дугаар зэрэг мэдээлэл байна.

 

Тухайн түүхэн дурсгалын байгаа газрын дэлгэрэнгүй хаяг Монгол болон Хятад хэл дээр байна.